Adatvédelmi irányelvek

A Matchclab elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme mellett. Ez az Adatvédelmi irányelv ismerteti, hogyan gyűjtjük, használjuk, továbbítjuk, tároljuk és védjük az Ön személyes adatait, amikor Ön a webhelyünket használja (“Webhely”) vagy a szolgáltatásainkat (“Szolgáltatások”) igénybe veszi.

1. Az általunk gyűjtött személyes adatok

A Matchclab a következő személyes adatokat gyűjtheti Öntől a webhely használata vagy a Szolgáltatások igénybevétele során:

 • Azonosító adatok, például a neve és a kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám).
 • Számlázási adatok, például a számlázási címe.
 • Használati adatok, például az Ön IP-címe, a böngészési tevékenysége a webhelyünkön, valamint a keresési lekérdezései.
 • Személyes preferenciák, például a szállodai preferenciái.

2. A személyes adatok felhasználása

A Matchclab az Ön személyes adatait a következő célokra használhatja fel:

 • A Szolgáltatások nyújtása, beleértve a szállodai foglalások megkönnyítését.
 • A webhelyünk és a Szolgáltatások működtetése és javítása.
 • Az Önnel való kapcsolattartás, például a foglalási megerősítések és a promóciós e-mailek küldése.
 • Személyre szabott ajánlatok és ajánlások megjelenítése az Ön számára.
 • A csalások megelőzése és a webhely biztonságának fenntartása.

3. Személyes adatok megosztása

A Matchclab megoszthatja az Ön személyes adatait harmadik felekkel a következő esetekben:

 • Szállodákkal, hogy megkönnyítsük az Ön szállodai foglalását.
 • Szolgáltatókkal, akik segítenek nekünk a webhelyünk és a Szolgáltatások működtetésében, például a szállodai foglalási rendszerek szolgáltatóival.
 • Hatóságokkal, ha azt a törvény előírja.

4. Személyes adatok tárolása

A Matchclab az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az a fent említett célok eléréséhez szükséges, vagy ameddig a jogszabályok azt előírják.

5. Az Ön jogai

Önnek a következő jogai vannak a személyes adatai tekintetében:

 • A hozzáférési jog: joga van tájékoztatást kérni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és másolatot kérni az adatokról.
 • A helyesbítéshez való jog: joga van kérni a pontatlan személyes adatainak kijavítását.
 • A törléshez való jog: joga van kérni a személyes adatainak törlését.
 • A korlátozáshoz való jog: joga van korlátozni azt, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: joga van kérni, hogy az Ön személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

6. Biztonság

A Matchclab megteszi a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelme érdekében a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen.

7. Változtatások az Adatvédelmi irányelvekben

A Matchclab fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt az Adatvédelmi irányelvet. A módosításokat a webhelyünkön tesszük közzé. Az Ön a szolgáltatások további használatával elfogadja a módosított Adatvédelmi irányelvet.